Tietosuojaseloste

Tämä on Hanko Beach ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.4.2021.

  1. Rekisterinpitäjä

Hanko Beach ry

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marika Pulliainen

Narvikinkatu 47, 10960 Hanko

info(at)hankobeach.com

  1. Rekisterin nimi

HankoBeach-turnaus

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tietojen käsittelylle

– henkilön suostumus

Tietojen käsittelyn tarkoitus on saada yhteystiedot pelaajille, jotka ovat ilmoittautuneet Hanko Beach turnaukseen. Tiedot käytetään tapahtuman järjestämisen yhteydessä (esim. ottelukaaviot, tulokset, tapahtuman viestintä). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat ilmoittautuneen joukkueen nimi, pelaajien nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan HankoBeach-internetsivujen kautta kun osallistuja täyttää ilmoittautumislomakkeen.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Omien tietojen tarkistaminen ja korjaaminen on mahdollista ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.